Historie van The White Boys

In de 30-er jaren had Waspik-Boven een eigen bloeiende voetbalvereniging, genaamd WSC (Waspikse Sport Club), eerder ook spelende onder de naam Brabantia. Gevoetbald werd op een veld, gelegen naast het woonhuis van Jac. Meijs. Deze vereniging WSC heeft doch slechts enkele jaren bestaan. De spelers sloten zich aan bij de zustervereniging Hercules (ofwel Waspik). In 1942 was er een groepje personen waaronder B. van Erp, C. de Wit, C. Verschuren, W. Wagenmakers en de Pater Prior die de mogelijkheid bekeken om weer een voetbalvereniging in Waspik-Boven op te richten. Op advies van Pater Prior werd hiermee gewacht tot na de oorlog. Wel werd de belangstelling onder de jeugd levendig gehouden door regelmatig vriendschappelijke wedstrijden te houden. Vooral Bart van Erp was hierin de grote animator.

In 1946 richtte Pater Andreas een jongenspatronaat op. Op het weiland achter de kerk werd aan deze jongens de gelegenheid gegeven om te voetballen. De volgende stap was om met de pas opgerichte vereniging als lid ingeschreven te mogen worden bij de KNVB. Dit is een moeizame "strijd" geweest waarbij zelfs Wim Wagemakers in Den Haag op het hoofdkantoor van de KNVB letterlijk en figuurlijk met de vuist op tafel moest slaan. Het uiteindelijke resultaat was dat eindelijk het bericht kwam van de KNVB dat The White Boys vanaf 6 november 1947 was ingeschreven als lid van de KNVB. Een citaat uit het hand geschreven verslag, opgesteld door B. Gommers, secretaris, wat de sfeer aangeeft hoe dit indertijd gegaan is:

Er was indertijd zeer slecht aan originele shirts te komen. Omdat het wel gemakkelijk was aan witte textiel te komen werden hiervan shirts en broeken gemaakt. Dit was een idee van Arnold van de Plas, die ook met het voorstel van de naam kwam: White Boys. Engels, omdat deze taal toen, na de oorlog, populair was.

Citaat: "Enfin de bal rolde weer in Boven en de strijd om bij de K.N.V.B. als lid in- geschreven te worden was begonnen. Aan de ene zijde Pater Andreas, gesteund door de Zeereerwaarde Pater Prior en geheel voetbalminnend Waspik-Boven, aan de andere zijde het ijverige "Waspik" bestuur, ijverig om Boven toch vooral maar uit de K.N.V.B. te houden".

Het is niet de bedoeling deze strijd tot in de finesses te gaan beschrijven, laat dit voldoende zijn! Door zijn onvermoeide ijver heeft Pater Andreas met de zijnen overwonnen en we zijn er hem dankbaar voor. Het is ook niet de bedoeling om er verder op in te gaan, wat er ook door de andere hierboven personen is gepresteerd, het zou te ver voeren, maar zij allen hebben gedaan wat zij konden doen.

Ontstaan van de naam:

Er was indertijd zeer slecht aanoriginele shirts te komen. Omdat het wel gemakkelijk was aan witte textiel te komen werden hiervan shirts en broeken gemaakt. Dit was een idee van Arnold van de Plas, die ook met het voorstel van de naam kwam: White Boys. Engels, omdat deze taal toen, na de oorlog, populair was.

sportpark-lindenheuvel Historie - R.K.S.V. The Whiteboys

Sportpark Lindenheuvel

jeugdopleiding-twb Historie - R.K.S.V. The Whiteboys

Jeugdopleiding The White Boys

historie-twb Historie - R.K.S.V. The Whiteboys

Historie van The White Boys