Afgelopen donderdag 22 september stond een ingelaste ALV op de agenda. Tijdens deze vergadering is door het bestuur bekend gemaakt dat Ad Boons als niet herkiesbaar bestuurslid aftreedt. Wij danken Ad hartelijk voor de inzet die hij de afgelopen jaren in het bestuur heeft laten zien.
Tevens is bekend gemaakt dat Nol Kemmeren zich had aangemeld als nieuw bestuurslid. Tijdens de vergadering is Nol per acclimatie toegetreden tot het bestuur. Bij deze heten we hem dan ook hartelijk welkom in het bestuur.