Algemene Leden Vergadering
Op vrijdag 23 december as. om 20.00uur staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland. De agenda van deze Vergadering zal deze week bij de leden in de bus vallen. U bent bij deze allen van harte uitgenodigd om de ALV te bezoeken.

Na afloop: Kerstborrel
Na afloop van de ALV vind de Kerstborrel plaats die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij zijn dus ook niet-leden van harte welkom om met ons gezamenlijk te toosten op een fijne Kerst en alvast rustig uit te kijken op het naderende eind van het jaar 2011.
Vanaf 21.00uur staat een hapje en drankje klaar.